Zoek

MARN let op geen bezoekadres

Postadres:

Postbus 316
6500 AH Nijmegen 
telefoon nr: 024 - 3716013

 

                           De Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen,

                           afgekort MARN, is een samenwerkingsverband van acht gemeenten

                           in de regio Nijmegen.

 

 

                           De MARN ondersteunt de deelnemende gemeenten bij de bescherming

                           van het milieu op de onderwerpen afval, bodem, externe veiligheid

                           handhaving, klimaat en energie.

 

 
"Het is niet voldoende te weten. Je moet de kennis overwinnen"
Jean Boulez